Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego oraz subskrybentów newslettera powolność.pl jest firma:

TRENEDO Marek Lachowicz

Zawada 18a, 32-445 Krzyszkowice

NIP: 6792218722

REGON: 351522471

W celu realizacji Twojego zamówienia, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

W celu dostarczania Ci newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię, adres poczty elektronicznej;

Wprowadzone podczas składania zamówienia dane, są przez nas przetwarzane w celu:

1. Realizacji zamówienia, informowania o statusie zamówienia. W tym celu przetwarzamy następujące dane: Imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie regulaminu, który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość wykonania zamówienia). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto z uwagi na przepisy podatkowe Twoje dane związane z przechowywaną fakturą będziemy przechowywać tak długo, aby umożliwić organom podatkowym kontroli.

2. rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. W tym celu będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, adres rozliczeniowy oraz numer konta bankowego na które mają być zwrócone środki, jeśli reklamacja zostanie uznana. W tym przypadku Twoje dane przetwarzamy na podstawie regulaminu, który został przez Ciebie zaakceptowany oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (ochrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, byśmy mogli udowodnić prawidłowość rozpatrzenia reklamacji). Dane te będziemy przetwarzać przez okres realizowania umowy, a także przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podmioty/osoby przetwarzające dane osobowe klientów:

Firma TRENEDO Marek Lachowicz

Alsendo sp. z o.o. – jest to pośrednik usług kurierskich – dane przetwarzane są w celu wygenerowania etykiet adresowych.

W zależności od wybranej metody wysyłki jedna z firm: Poczta Polska, Kurier InPost, Kurier DHL

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:
1. Prawo do uzyskania informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli dane są przetwarzane – masz prawo uzyskać informację jakie dane są przetwarzane, w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo, a także komu te dane są udostępniane.

2. Prawo do  dostępu do swoich danych osobowych które przetwarzamy.

3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz również zażądać usunięcia swoich danych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub nie ma podstawy do przetwarzania danych osobowych lub zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta. W takim przypadku przedstaw nam swoje żądanie poprzez wiadomość na nasz adres e-mail: sklep@powolnosc.pl.

4. Prawo by żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu ich sprostowania, w przypadku jeśli są one nieprawidłowe.

5. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo by otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam zostały podane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. więcej informacji

Cookies w tej witrynie są użyte w celu dostarczenia Ci wygody użytkowania oraz spersonalizowanych treści. Jeśli kontynuujesz korzystanie z tej strony bez wyłączania Cookies w Twojej przeglądarce, oznacza to że akceptujesz korzystanie z Cookies przez serwis.

Zamknij